Qfa3DHZbe_1248937222

Động cơ hộp số ROSSI Tại Viêt Nam công ty TNHH Châu Thiên Chí

Động cơ giảm tốc trục bánh vít Rossi Italy – đại lý phân phối tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí

14 Sizes (32 … 250)
Power   P1 0,09 … 55 kW
Nominal torque  M

Mã: Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam CTC. Danh mục: .

Rossi là một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất của châu Âu để sản xuất và bán hàng của gia giảm gear, gearmotors và động cơ điện.

Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI cty Châu Thiên Chí

Công ty Châu Thiên Chí được cấp là đại ý ủy quyền chính thức tại thị trường Việt Nam.Từ khi được làm đại lý chính thức của hãng ROSSI

Rossi luôn nhằm mục đích là đi trước một bước trong các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm trong đó cung cấp một độ tin cậy tuyệt đối và trong việc phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật để vô số các ứng dụng khác nhau.

Model:

SR13 MR V 32 UO3A 10 P01 …

SR13 MR V 40 UO3A 7 P02 1…  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com

SR13 MR V 50 UO3A 7 P02 1…

SR13 MR V 63 UO3A 7 P05 1…

SR13 MR V 64 UO3A 7 P06 1…

SR13 MR V 80 UO3A 7 P06 2…

SR13 MR V 81 UO3A 7 P06 2…

SR13 MR IV 32 UO3A 41.5 P…

SR13 MR IV 40 UO3A 25.4 P…  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com

SR13 MR IV 50 UO3A 20.3 P…

SR13 MR IV 63 UO3A 20 P06…

SR13 MR IV 64 UO3A 20 P06…

SR13 MR IV 80 UO3A 20 P06…

SR13 MR IV 81 UO3A 20 P06…  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
Động cơ Baumuller 3~MOT. DA 225 M 54 A 17-5
Nr.: 11805215
Artikelnr. 00399639
130kW 1750rpm 345V 280A 58.8Hz EN 60034
130kW 3000rpm 360V 253A 100.7Hz Isol. KI. F IP54
Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ là đại lý phân phối chính thức Động cơ ROSSI – hộp số giảm tốc ROSSI tại Việt Nam.
ROSSI Gearbox MR2I 125UP2A 28×250, HB 3.1058T B6 i=24.1 Pn=15kW
ROSSI Gearbox MR3I 80 UC2A-602 24×200 B3 i=39.8; Pn= 2.33kw
ROSSI Gearbox MR3I 80 UC2A-602 24×200 B3 i=30.8; Pn=2.85kw  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
Gearbox Type: R I 100 UP3A – 3.92 B3 S/N.: 6636333 Code: R000110109
Hộp số ROSSI Gearbox R I 100 UP3A – 2.55 B3 S/N.: 6636334 Code: R000108851
ROSSI Gearbox Type R – R 2I125OP1A-300 i-1/15
Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ tự hào là đại lý phân phối Động cơ hộp số giảm tốc ROSSI Italy tại Việt Nam – ROSSI Vietnam distributor
ROSSI Helical gearmotor catalog G – Động cơ giảm tốc ROSSI công ty TNHH Châu Thiên Chí
MR 2I 125 UP2A – 28×250 – 24.1
Mounting position B6
Fluorinated seal rings on high- low speed shaft
(TV3)
Kit using reaction disc springs (B5)
Metal plugs; filler plug with filter and breather
(TM3)  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
Non- std. Hollow low speed shaft with shrink disc
D 68H7 with protection
Without motor
ROSSI Gearbox MR2I 125UP2A 602
HB 3.1058 T B6 15kW i=24,
ROSSI MOT.3~N. 1804903 01/17 HBZ 60A 6 B5 0.09kW Excution R000058644 649835
ROSSI Electric motor MR3I 80 UC2A 602 B3 2.33kW i=39.8
ROSSI Electric motor MR3I 80 UC2A 602 B3 2.85kW i=30.8  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
ROSSI Electric motor MR2I 125UP2A 602 HB 3.1058 T B6 Pn=15kw 28-250 i= 24.5
Gearbox MR 2I UC2A Output speed = 188 rpm
Combined with Electric motor HB2 132S 4 B5 5.5kW
ROSSI Gearmotors include
Gearbox MR 2I 101 UC2A 612, R000056097 B3 18.5kW i=5.65
ITEM 6.057348.K 6  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
Combined with Electric motor MOT.3~ 1571560 03/12 HB2 180M 4 B5 R000056096 916677
Hộp số ROSSI Gearbox MR2I 125UP2A 602
HB 3.1058 T B6 15kW i=24,1
Công ty TNHH Châu Thiên Chí là đại lý động cơ hộp số giảm tốc ROSSI tại Việt Nam
ROSSI Gearmotor MR 3E 012 P3C/61.3 B3 HB2 132M 4 220/380 B5/50 (6.075973.S)
ROSSI Gearmotor MR 2I 125 UC2A HB2 132M 4 220/380 B5/57.7 (6.075967.R)
ROSSI Gearmotor MR 3I 126 UC2A-HB3 132MB 4 220/380 B5/41.9 B3 (6.075968.C)  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
ROSSI Gearmotor MR 2I 125 UC2A 515 B3 , Nr.: R000115393, i= 24.3, with motor HB2 132M 4 230.380 B5/57.7
ROSSI Gearmotor MR 3I 162 UC2A 515 B3, Nr.: R000119850, i=33.4, with motor HB3 132MB 4 220.380 B5/41.9 B3
ROSSI Gearmotor R 3EL 012A C090M1 P20c 72,7Y 138×300 B3, i=109, Nr.: R000115394, S/N.: 206627, with motor HB2 132M 4 230.400 50 B5 MR3E012P3C/61.3
ROSSI gearbox Type: MR V 40 UO3A 416, i=13
Nr.: R000075155
ROSSI Gearbox MR 2I 101 UC2A-42×350 B3 Pn=33.6kW i=7.14 Code: R000149363
ROSSI Gearbox MR 2I 125 UC2A-55×400 B3 Pn=54kW i=6.57 Code: R000149365
Công ty TNHH Châu Thiên Chí là đại lý chính thức ROSSI tại Việtnam – Chuyên cung cấp động cơ hộp số ROSSI, tư vấn lựa chọn lắp mới – thay thế – hướng dẫn sử dụng sản phẩm ROSSI
ROSSI Gearmotors include:  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
Gearbox MR 2I 101 UC2A-42×350 B3 Pn= 19.8kW i=11.1 Code: R000149359
Combined MOT.3~ HFH 160M4 B5 RC00031927 16/17 Execution E305,VV115,5(230V) 380V 50Hz 11kW 1455rpm
Electric Brake complete set, Part for MOT. 3~N. RC00017874 HHF 80B4 B5 230/380V 50Hz 0.75kW Brake BF04 16Nm Y400V/50Hz  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
Động cơ điện ROSSI Electric motor MOT.3~N RC00037400 HHZ 90L4 B5 220/380V 230/400V 50Hz 1.5Kw 1390rpm, Brake BX05 40Nm 380V/50Hz m Execution E30C
MOT.3~N.: RC00030098 HFH 132MB4 B5, 220/380V 230/400V 50Hz 9.2 Kw 1450rpm
ROSSI Gearmotors include: Motor giảm tốc ROSSI – CTC Co.,Ltd
Gearbox type: MR 2I 6 PC3E 217 B3 i=10 Pn=9,900kW 24×200
Combined with MOT.3~N. RC00031903 22/17 HFH 112MC4 B5R Execution E305 , V8/230, 220/380V 50HZ 5.5kW 1425rpm
ROSSI MOT.3~N. RC000334138 34/17 HFH 100LB4 B5 Execution E364 , V(380V), T15, S, SP, 220/380V 50HZ 3kW 1430rpm  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
Bộ Hộp số giảm tốc ROSSI – CTC Co.,Ltd
Gearbox MR 2I 63 UP2A 317 (WA 1869318/08) B7 R000155753 fs=3.15 P1=2.2kW n1=221rpm i=6.53
Combined with MOT.3~ 100L A4 B5R SL No.: 738812 2.2kW 380V 50Hz 1440rpm
Địa chỉ: 29/33 Đường Số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Website: chauthienchi.com đại lý phân phối động cơ điện ROSSI
bộ giảm tốc ROSSI công ty Châu Thiên Chí
Gearbox MR 3I 63 UC2A 116 B3 i=55.4 Code: R000126079
With MOT.3~N. 1722116 01/16 HBZ 71A 4 B5 220/380V50Hz 0.25kW 1400rpm, Brake BZ53 5Mn 110-480V/50-60Hz 0.14A RM1 103V Execution R000126878 6418865  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
Gearbox MR ICI 200 UO3A 42×350 B3 Code: R000067891 i=42.3, Pn= 45kW
Combined with MOT.3~N.1417104 02/13 HBZ 160L 4 B5 Execution R000067889 15kW 380V 50Hz 1460rpm
ROSSI Gearmotor MR 3I 80 UC2A-28×250 with Motor HFH 100 LA 4 220.380-50B5 TB1 – 6.339125.R/B30
ROSSI Gearmotor MR 3I 100 UC2A-28×250 with Motor HFH 100 LB 4 220.380-50B5 TB2 – 6.427122.A
ROSSI Gearmotor MR 2I 101 UC2A-48×350 -5,6B3 with Motor HFH 180 M4 380 B5-TB1 – V380+E305 6.427134.E
ROSSI Gearmotor MR 3I 50 PC3E with Motor HHZ 90S 4 220.380-B5/55.2B8 TB1 – 6.075872.R/B80
ROSSI Gearbox MR 2I 80 UC2A 38×300  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
ROSSI Gearmotor MR 3I 50 PC3E with Motor HHZ 90S 4 220.380-B5/55.2 B7 6.075872.R/B70
Gearbox MR 3I 63 UC2A 116 B3 i=55.4 Code: R000126079
With MOT.3~N. 1722116 01/16 HBZ 71A 4 B5 220/380V50Hz 0.25kW 1400rpm, Brake BZ53 5Mn 110-480V/50-60Hz 0.14A RM1 103V Execution R000126878 6418865  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
Gearbox MR ICI 200 UO3A 42×350 B3 Code: R000067891 i=42.3, Pn= 45kW
Combined with MOT.3~N.1417104 02/13 HBZ 160L 4 B5 Execution R000067889 15kW 380V 50Hz 1460rpm
ROSSI Gearmotor MR 3I 80 UC2A-28×250 with Motor HFH 100 LA 4 220.380-50B5 TB1 – 6.339125.R/B30
ROSSI Gearmotor MR 3I 100 UC2A-28×250 with Motor HFH 100 LB 4 220.380-50B5 TB2 – 6.427122.A  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
ROSSI Gearmotor MR 2I 101 UC2A-48×350 -5,6B3 with Motor HFH 180 M4 380 B5-TB1 – V380+E305 6.427134.E
ROSSI Gearmotor MR 3I 50 PC3E with Motor HHZ 90S 4 220.380-B5/55.2B8 TB1 – 6.075872.R/B80
Hộp số giảm tốc ROSSI Gearbox MR 2I 80 UC2A 38×300
ROSSI Gearmotor MR 3I 50 PC3E with Motor HHZ 90S 4 220.380-B5/55.2 B7 6.075872.R/B70
Cod.: 1270100000 Size 112D-28 type VTB
Model: NOF 112M 4 B5 3Kw  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
Part for MOT.3~ 112M 4 B5 SL No.: 779981 3kW 380V 50Hz 1445rpm
Cod.: 1270100000 Size 100 D=28 type VTB
Model: NOF 100A4 B5R 2.2Kw
Part for MOT.3~ 100L A4 B5R SL No.: 738812 2.2kW 380V 50Hz 1440rpm
Hộp giảm tốc ROSSI Gearbox type: MR 2I 63 UP2A-317 B7 i=6.53
WA 1869318/08 R000155753 2.2kW n2=221rpm sf=3.15
Coupled with motor type 100L A4 B5R IE2 380V 50Hz 2.2kW 1440rpm
SL N.: 738812  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí
ROSSI Gearbox type: MR 2I 100 UP2A-417 B7 i=6.42
WA 1869314/05 R000155751 3kW n2=225rpm sf=9,71
Coupled with motor type 112M 4 B5 IE2 380V 50Hz 3kW 1445rpm
SL N.: 738812
ROSSI Gearmotor MR 2I 125 UC2A 515 B3 , Nr.: R000115393, i= 24.3, with motor HB2 132M 4 230.380 B5/57.7
ROSSI Gearmotor MR 3I 162 UC2A 515 B3, Nr.: R000119850, i=33.4, with motor HB3 132MB 4 220.380 B5/41.9 B3
ROSSI Gearmotor R 3EL 012A C090M1 P20c 72,7Y 138×300 B3, i=109, Nr.: R000115394, S/N.: 206627, with motor HB2 132M 4 230.400 50 B5 MR3E012P3C/61.3
ROSSI gearbox Type: MR V 40 UO3A 416, i=13
Nr.: R000075155 – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
ROSSI Gearbox MR 2I 101 UC2A-42×350 B3 Pn=33.6kW i=7.14 Code: R000149363
ROSSI Gearbox MR 2I 125 UC2A-55×400 B3 Pn=54kW i=6.57 Code: R000149365
Gearbox MR 2I 101 UC2A-42×350 B3 Pn= 19.8kW i=11.1 Code: R000149359
Combined MOT.3~ HFH 160M4 B5 RC00031927 16/17 Execution E305,VV115,5(230V) 380V 50Hz 11kW 1455rpm
Động cơ thắng Electric Brake complete set, Part for MOT. 3~N. RC00017874 HHF 80B4 B5 230/380V 50Hz 0.75kW Brake BF04 16Nm Y400V/50Hz
Động cơ điện ROSSI Electric motor MOT.3~N RC00037400 HHZ 90L4 B5 220/380V 230/400V 50Hz 1.5Kw 1390rpm, Brake BX05 40Nm 380V/50Hz m Execution E30C
MOT.3~N.: RC00030098 HFH 132MB4 B5, 220/380V 230/400V 50Hz 9.2 Kw 1450rpm
Motor giảm tốc ROSSI – CTC Co.,Ltd
Gearbox type: MR 2I 6 PC3E 217 B3 i=10 Pn=9,900kW 24×200
Combined with MOT.3~N. RC00031903 22/17 HFH 112MC4 B5R Execution E305 , V8/230, 220/380V 50HZ 5.5kW 1425rpm  – Đại lý phân phối động cơ hộp số ROSSI SpA tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – chauthienchi.com
Động cơ điện 3 pha ROSSI MOT.3~N. RC000334138 34/17 HFH 100LB4 B5 Execution E364 , V(380V), T15, S, SP, 220/380V 50HZ 3kW 1430rpm

Hộp số ROSSI tại Việt Nam

Động cơ ROSSI Italy, Hộp số ROSSI Italy, Động cơ phanh điện , động cơ chống cháy nổ ROSSI, Hộp số hành tinh ROSSI, hộp giảm tốc ROSSI Italy
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ giá tốt nhất cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm motor hộp số ROSSI tại Việt Nam.
Đại lý chính thức motor hộp số ROSSI tại Việt nam – Chuyên cung cấp động cơ ROSSI SPA, hộp số ROSSI. Tư vấn lựa chọn lắp mới – thay thế – hướng dẫn sử dụng các sản phẩm ROSSI Made in Italy
Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về kỹ thuật và giá cả: chauthienchi.com

Thông tin thêm

ROSSI SpA

đại lý chính thức hãng Rossi tại Việt Nam

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Động cơ hộp số ROSSI Tại Viêt Nam công ty TNHH Châu Thiên Chí”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan