HIROSE

Van Chặn HIROSE HF-4211-65-23

Liên hệ: Trần Nguyên Đạt
Email : dat.tran@chauthienchi.com
Skype: dat.ctc
Nhà sản xuất: HIROSE VALVE
Xuất xứ : JAPAN
Nhà cung câp :CHAU THIEN CHI CO.,LTD
Danh mục: .

Van Chặn HIROSE HF-4211-65-23

Tính năng Valve Chặn Hirose:
※ Mặt bích phù hợp với tiêu chuẩn JIS B 229 1 SSA
※ Đối với vật liệu gang dẻo, số model sẽ được đổi thành HFD-4211
※ Khi áp suất hoạt động tối đa là 30Mpa (dưới đường kính 32) và 25Mpa (dưới đường kính 40), số model sẽ được thay đổi thành HFZ-4211
※ Khi van được gắn trên bề mặt của bảng điều khiển thiết bị, các vít để lắp đặt bảng điều khiển có thể được lắp theo tùy chọn.

Một số model van chặn Hirose thông dụng như sau:
HF-4211-10-23
HF-4213-100-23
HF-4211-10-23-AS1
HF-4213-125-23
HF-4211-10-23-AS1-14
HF-4353-10-23
HF-4211-15-23
HF-4353-15-23
HF-4211-15-23-AS1
HF-4353-20-23
HF-4211-15-23-ASS
HF-4353-25-22
HF-4211-20-23
ZGD-R 02-T
HF-4211-20-23-AS1
HF-4353-32-22
HF-4211-20-23-AS1-14
HF-4353-40-22
HG-4211-10-23-AS1
HGL-4211-32-23-FS
HG-4211-10-23-AS1-14
HGL-4211-50-23-FS
HG-4211-10J-23
HGL-421-80-23-FS
HG-4211-20-23
HGZ-4211-10-23
HG-4211-20-23-AS1
GD-R 03 – T
HG-4211-20-23-AS1-14
HG-4211-32-23
HG-4211-50-23
HF-4211-20-23-ASS
HG-4211-8-34
HF-4211-25-23-AS1
HG-4211-80-23
HF-4211-25-23-AS1-14
HG-4211-K-10-23
HF-4211-25-23-ASS
HG-4211-K-10J-23
HF-4211-25-24
HG-4211-K-20-23

HF-4211-4023-ASS
HG-4211SS-10-23
HF-4211-50-23
HG-4211SS-10-23-311
HF-4211-50-23-AS1
HG-4211SS-10-23-311S
HF-4211-50-23-ASS
HG-4211SS-10J-23-311
HF-4211-65-23
HG-4211SS-20-23
HF-4211-8-23
HG-4211SS-20-23-311
HF-4211-8-23-AS1
HG-4211SS-20-23-311S
HF-4211-80-23
HG-4211SS-32-23-311S
HF-4211-K-10-23
HG-4211SS-8-34-311
HF-4211-K-15-23
HG-4350-10-23
HF-4211-K-20-23
HG-4350-20-23
HF-4211-K-25-24
HGD-4211-10-23
HF-4211-K-32-24
HGD-4211-10J-23
HF-4211-K-40-23
HGD-4211-20-23
HF-4211-K-50-23
HGD-4211-32-23
HF-4211-K-65-23
HGD-4211-8-34
HF-4211-K-8-23
HGD-4211-K-10J-23
HF-4211-K-80-23
HGD-4211-K-32-23
HF-4211SS-10-23-311
HGD-4350-32-23
HF-4211SS-10-23-311L
HGD-4350-50-23
HF-4211SS-10-23-311S
HGD-4350-80-23
HF-4211SS-15-23
HGF-4211-10-23-10FL
HF-4211SS-15-23-311
HGF-4211-10-23-10FS
HF-4211SS-15-23-311L
HGF-4211-10-23-15FL
HF-4211SS-15-23-311S
HGF-4211-10-23-15FS
HF-4211SS-15-23-52
HGF-4211-20-23-20FL
HF-4211SS-20-23
HGF-4211-20-23-20FS
HF-4211SS-20-23-311
HGF-4211-20-23-25FL
HF-4211SS-20-23-311L
HGF-4211-20-23-25FS
HF-4211SS-20-23-311S
HGF-4211-32-23-32FL
HF-4211SS-25-23-311
HGF-4211-32-23-32FS
HF-4211SS-25-23-311L
HGF-4211-32-23-40FL
HF-4211SS-25-23-311S
HGF-4211-32-23-40FS
HF-4211SS-25-24
HGF-4211-50-23-50FS
HF-4211SS-25-24-52
HGH-4211-10-23
HF-4211SS-32-23-311
HGH-4211-20-23
HGZ-4211-10-35
HT-1211-40-23
HGZ-4211-10J-23
HT-1211-50-23
HGZ-4211-20-23
HT-1211-8-23
HGZ-4211-20-35
HT-1211-8-23-AS1
HGZ-4211-32-23
HF-1280-10-11
HGZ-4211-32-35
HF-1280-15-11
HGZ-4211-50-23
HF-1280-20-11
HGZ-4211-50-35
HF-1280-25-11
HGZ-4211-8-34
HF-1280-32-11
HGZ-4211-80-23
HF-1280-40-11
HT-4211-10-23
HF-1280-50-11
HT-4211-15-23
HF-1280-65-11
HT-4211-20-23
HF-1280-8-11

W-HF-4211-20-23
HG-8210-10-23
W-HF-4211-25-24
HG-8210-10J-23
W-HF-4211-32-24
HG-8210-20-23
W-HF-4211-40-23
HG-8210-32-22
W-HF-4211-50-23
HG-8210-32J-22
W-HF-4211-65-23
HG-8210-50-22
W-HF-4211-8-23
HT-8210-10-23
W-HF-4211-80-23
HT-8210-15-23
W-HG-4211-10-23
HT-8210-20-2
W-HG-4211-10J-23
HF-9210-10-23
W-HG-4211-20-23
HF-9210-15-23
W-HG-4211-32-23
HF-9210-20-23
W-HG-4211-50-23
HF-9210-25-23HFZ-6211-50-25
HF-ACC-32X10-23
HG-6211-10-25
HF-ACC-32X10-50-23
HG-6211-10J-25
HF-ACC-32X10-80-23
HG-6211-20-25
HF-ACC-32X10-NN-11
HG-6211-20-50-25
HF-ACC-32X10-NS-11
HG-6211-32-24
HF-ACC-40X10-23
HG-6211-50-24
HF-ACC-40X10-80-23
HGZ-6211-10-25
HF-ACC-50X10-NN-73
HGZ-6211-20-25
HF-ACC-50X10-NS-103
HGZ-6211-32-24
HF-ACC-50X10-NS-73
W-HG-6211-32-24
HF-ACC-K-20X10-23
W-HG-6211-50-24
HFZ-ACC-32X10-23
HFS-1211-10-23
HFZ-ACC-40X10-23
HFS-1211-15-23
HGZ-ACC-20X10-24
HFS-1211-20-23
HGZ-ACC-32X10-24
HFS-1211-25-23
HFS-1211-32-23
HFS-1211-40-23
HFS-1211-50-23
GV-A 33-N
HT-0210-10
HT-0210-15
GV-G 22-N

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Van Chặn HIROSE HF-4211-65-23”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan