CÔNG TY TRÁCH NHIM HU HN CHÂU THIÊN CHÍ

Địa chỉ: 94 Phan Van Tri, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC 70550, Viet Nam.

Sales: Trn Nguyên Đt ( Mr )

HOTLINE: 0932 048 123

Email: dat.tran@chauthienchi.com

Skybe: dat.ctc

Hãy liên hệ với Cty CHÂU THIÊN CHÍ chúng tôi có thể giúp bạn lựa chọn các giải pháp &, đáp ứng yêu cầu chính xác của bạn.

Trân Trọng